VNBC TV is a television network located in Hollywood and Orange County, California, USA. VNBC TV is an international channel launched as a media bridge to promote the unique Asian culture, lifestyle and beauty to the viewers in the United States. VNBC World Shopping is broadcast live 24/7 on channel 57.11 Los Angeles/Orange County (Southern California) 16.4 San Jose/San Francisco (Northern California), 27.4 Houston Texas, VNBCTV.com and ROKU: VNBC TV

VNBC TV là một mạng lưới truyền hình đặt tại Hollywood và Quận Cam, California, Hoa Kỳ. VNBC TV là kênh quốc tế được ra mắt với vai trò là cầu nối truyền thông nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, lối sống và nét đẹp Á Đông với khán giả tại Hoa Kỳ. VNBC Thế Giới Mua Sắm được phát sóng trực tiếp 24/7 trên các kênh 57.11 Los Angeles/Orange County (Nam California), 16.4 San Jose/San Francisco (Bắc California), 27.4 Houston Texas, VNBCTV.com và ứng dụng ROKU: VNBC TV

WATCH VNBC-TV LIVE HERE - Xem trực tiếp

© vnbctv.com © All rights reserved . Copyright 2019